Kövess minket:
Eseménynaptár
2020. január
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
29
30
31

Összes esemény ›

Határtalanul! (2017 – Szlovákia)

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
A PÁLYÁZAT CÍME - „Határok nélkül…”

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A projektben a Szekszárdi Szakképzési Centrum Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma a Határtalanul pályázat keretében az ógyallai Műszaki és Gépesítési Szakképző Iskolával, a külhoni magyarsággal kapcsolatos és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítése érdekében együttműködött.

A pályázat célja az volt, hogy a pályázó partnerek tanulói a fogadó ország kulturális, természeti értékeit, hagyományait, szokásait megismerjék. Ugyanakkor azt szerettük volna, ha tanulók és kísérőik tapasztalatokat szereznének szakmájuk külföldi gyakorlatáról, technológiájáról, a külföldi modell képzési struktúrájáról, ezáltal gyarapítva szakmai ismereteiket is.

A TANULMÁNYI UTAK KIVITELEZÉSE

  1. tanulmányi út (Bonyhád - Ógyalla): 2017. augusztus 22 - 26. között,
  2. tanulmányi út (Ógyalla - Bonyhád): 2017. szeptember 12 – 16. között.

 ELŐKÉSZÍTÉS

 A CÉLCSOPORT

Intézményünk a projektben résztvevő tanulókat különböző (9-11)., évfolyamokból választotta ki, a bevont tanulók a gépészet, faipar, szociális, közgazdasági, informatika szakmacsoportokban folytatják iskolánkban tanulmányaikat.

Tanulóink egy része hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, rossz családi körülmények között él. Számos tanulónk sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, magatartási zavaros, ezért is volt számunkra fontos, hogy esélyt teremtsünk egyéni élményviláguk bővítésére, illetve tudatosítsuk a közösségi együttműködés, integráció, tolerancia, társadalmi összefogás fontosságát.

A határon túli partnerintézmény tanulói a 10 - 11. évfolyam gépészeti osztályaiból kerültek ki.

A KEDVEZMÉNYEZETTEK KIVÁLASZTÁSA

A projektben való részvétel lehetőségét több fórumon (osztályfőnöki, társadalomismeret óra, faliújság) hirdettük. A kiválasztás szempontjai: a tanulók iskolai teljesítménye, magatartása, személyes érdeklődése, elkötelezettsége a pályázati vállalások iránt. A tanulók egy űrlapot nyújtottak be, amely tartalmazta a személyes adataikat, tanulmányi eredményeiket, motivációs indokaikat. A tanuló itt feltüntethette azokat az egyéb tevékenységeket, amelyek pozitív megítélését segíthetik, pl.: sportkör, diákönkormányzat, érdeklődési kör.

FELKÉSZÍTÉS

A kedvezményezett tanulók a pályázat előkészítő fázisában a pályázati vállalások szerinti felkészítésben részesültek:

4 óra előkészítő óra (szakmai megvalósítók: Kovácsné Deák Irén, Ziegler Teréz, Kozáriné Seres Tünde),
illetve 3 óra fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység szakmai workshop keretében (szakmai megvalósítók: Nyitrai Miklós, Tóth Gábor, Dorn Anikó, Kovácsné Deák Irén).

    

AZ ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS

felkészítés időpontja: 2017.08.07.

Az előkészítő órán a szakmai megvalósítók az alábbi pedagógiai módszereket alkalmazták: projektmódszer, kooperatív technikák, vizuális és szemléltetőeszközök használata, digitális tananyag, feladatbank alkalmazása, egyéni munka, páros munka,  csoportmunka, individualizált tanulás a tanulási és munkatempó, időtartam figyelembevételével.

SZAKMAI WORKSHOP

A 2017. augusztus 14-én  tartott szakmai workshop keretében a tanulók szakmacsoportonként szakmais tanáraikkal csoportbontásos munkaformában a külföldi út szakmai vonatkozásához kapcsolódó felkészítésen vettek részt. A 3 órából álló felkészítésen minden kiutazni szándékozó tanuló részt vett. A szakmai felkészítés célja a tanulmányi kirándulás szakmai megalapozása, a szakmai szempontsor áttekintése a projektet záró produktumból, illetve értékelő, disszeminációs tevékenységekből kiindulva.

  
  
© 2019 Szekszárdi Szakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva