Perczel Mór Szakképző Iskola

TÁMOP-3.2.1

TÁMOP 3.2.1 A-11/2-2012-0012

„Diákok a közösség szolgálatában – önkéntes program bevezetése a KLIK Tolna megyei középiskoláiban”

Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerület Elnyert támogatási összeg: 28 475 951 Ft A megvalósítás időszaka: 2013.07.01.-2014.06.30. A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), melyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. Pályázni 9-10. évfolyamos tanulók 50 órás közösségi szolgálatának teljesítésére minimum 1, maximum 3 órás időkeretben megvalósítandó tevékenységekkel lehetett. A Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény tanulói a projekt keretében az alábbi tevékenységeket vállalták:
  • Sajátos nevelési igényű gyerekekkel közös sport, kézműves tevékenység a Paradicsompusztai gyermekotthonban
  • Katona sírok rendbetétele, takarítása
  • Parkrendezés, környezetrendezés
Együttműködő partnereink:
  • Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Berkes János Tagintézménye
  • Bonyhádi Plébánia
  • Bonyhád Város Önkormányzata
  • Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény