Perczel Mór Szakképző Iskola

Fogalommagyarázat

Jó gyakorlat: A közoktatás fejlesztésére vonatkozóan a "Jó gyakorlat" olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésében megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működni. Referencia-intézmény: Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. Szaktanácsadó: A szaktanácsadó, tanácsadó hasonlóan a szakértőhöz köznapi értelemben olyan, a témához értő, szakmai tapasztalatokkal bíró jól felkészült személy, aki az intézmények vezetőinek, vezető és fontos munkatársainak, munkatársak csoportjainak hivatásszerűen nyújt támogatást, segítséget céljaik megvalósításához, tevékenységük, fejlesztéseik, önálló irányításához, eredményesebb ellátásához. A szaktanácsadói, tanácsadói munka jellege segítő, fejlesztő. Új Széchenyi Terv (ÚSZT): helyzetelemzést, stratégiát, a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését tartalmazó dokumentum, melyet a Magyar Köztársaság készít 2011-től az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően, a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére, a kiemelt szükségletekre figyelemmel. Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú fejlődését.