Perczel Mór Szakképző Iskola

Jó gyakorlataink

„ Gólyatábor a Perczelben”- a sikeres közösségépítés első lépései A 3 napos „Gólyatábor a Perczelben” saját fejlesztésű iskolai projekt. A program célja egyrészt pedagógiai, másrészt szervezetfejlesztési indíttatású, a diákságra, és a pedagógus közösségre is értelmezendő. Az újonnan belépő diákok megismerkednek az iskolai diákközösséggel, a hagyományokkal, megalapozva a diákönkormányzati tevékenységet. Megvalósul a felsőbb éves diákok (gólyapásztorok) vezetői kompetenciáinak fejlesztése (kiválasztás, előkészítés, megvalósítás, értékelés). A nevelési célok között hangsúlyos szerepet kap a szociális és életviteli kompetenciák, valamint – a másik jó gyakorlatunkhoz kapcsolódóan – a környezeti nevelés kompetenciaterület fejlesztése. A pedagógusközösség vonatkozásában a tanév kezdete előtt megvalósul a pedagógusok csapatépítése, az új szemléletű pedagógus szerepek erősítése. A tervezés, előkészítés, megvalósítás feladatait egy 10-12 fős tanár-diák team végzi. A tábori élmények gyakran életre szólóak és a későbbi életút során is fontos szerepet kapnak. Jó gyakorlatunkat a középiskolába lépő korosztály számára ajánljuk.   „ÖKO – nap a Perczelben”- a környezeti nevelés hétköznapjai A „ÖKO-nap a Perczelben” a projektmódszer és a kooperatív tanulásszervezés alkalmazásának egyik megjelenési formája iskolánkban. Az egész napos program célja a diákközösség attitűdjeinek formálása, a szociális, életviteli és környezeti nevelési kompetenciaterület fejlesztése, az állampolgári felelősségvállalás erősítése, a "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan" elv bemutatása minél több tevékenységen keresztül és az iskola környezetében élők figyelemének ráirányítása a természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődést biztosító életmódra. A tanulók természettudományos érdeklődésének felkeltése, a környezettudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a tolerancia, a nyílt kommunikáció, és a megalapozott véleményalkotás fejlesztése. A nap során a diákok csoportokban végzik a projekt tevékenységeit, majd a produktumokat prezentáció keretében (szóban, írásban, cselekvéssel) mutatják be, közben interjúkat adnak, és folyamatosan szerepelnek egy közös filmben, ami az ÖKO-napról készül. Jó gyakorlatunkat a felső tagozatos ált. iskolás és a középiskolás korosztálynak ajánljuk.