Perczel Mór Szakképző Iskola

Képzéseinkről

Iskolánk építészet, faipar, gépészet, kereskedelem, közgazdaság, ügyvitel, sport, távközlés, turisztika, valamint a szociális szolgáltatások területén kínál az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképzéseket.

Szakképzéseink – a törvényi feltételeknek való tanulói megfelelés esetén – ingyenesek.

Iskolánkban duális képzést folytatunk: az elméleti képzés mellett tanulóink szakmára jellemző körülmények között tölthetik gyakorlatukat. Iskolánk kiterjedt kapcsolatrendszere lehetővé teszi, hogy vállalkozásoknál is gyarapítsák gyakorlati ismereteiket, s az eddig szerzett munkahelyi tapasztalataikat a szakmájukra jellemzőkkel bővítsék. A fentieken túl képzésünk hangsúlyos elemének tekintjük a munkaerőpiacon fontos kompetenciákat fejlesztő, önálló programjainkat, amelyeket külföldi szakmai gyakorlatok keretében valósítunk meg.

SZAKGIMNÁZIUM

Szakgimnáziumi képzéseink a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit, valamint szakmai végzettséget biztosítanak. A szakgimnáziumban biztosítjuk két idegen nyelv elsajátításának lehetőségét.

Az érettségi vizsga megszerzése után tanulóink az alábbi lehetőségek között választhatnak:

  • A megszerzett szakmai érettségi végzettséggel munkába áll.
  • Felsőoktatási intézményben továbbtanul.
  • Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak megfelelő OKJ-s végzettséget szerez. A felsőoktatásban továbbtanulni az ötödik év elvégzése után is lehet, a megszerzett szakmai ismeretek a felsőoktatásban beszámításra kerülnek.

SZAKKÖZÉPISKOLA

Iskolánkban a tanulók 3 éves képzésben is folytathatják tanulmányaikat, ahol az OKJ szerinti szakképesítést szerezhetnek. A szakképesítés megszerzése után két év alatt érettségit tehetnek, ahol szakmai bizonyítványuk egy érettségi tantárgyként beszámításra kerül.

FELNŐTTOKTATÁS

A nappali munkarendben hirdetett szakképesítéseinket esti képzésben is kínáljuk. A képzési idő 2 év, a tanítás rendje szakképesítéstől függően heti 2-3 munkanap. A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Képzéseinkről részletes tájékoztatás kérhetnek az érdeklődők

  • 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. cím alatti intézményünk titkárságán,
  • +36-74/451-424 telefonszámon,
  • E-mail: perczel@perczel.szekszardiszc.hu cím alatt.