Perczel Mór Szakképző Iskola

Képzéseinkről

Iskolánk faipar, gépészet, közgazdaság, ügyvitel, turisztika, kereskedelem, könnyűipar, sport valamint a szociális szolgáltatások területén kínál az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzéseket.

Szakképzéseink - a törvényi feltételeknek való tanulói megfelelés esetén - ingyenesek.

Az érettségi utáni tanulási szakaszt már nem a közismeretei tartalmak további megismerése, hanem a választott szakma ismereteiben való elmélyedés jellemzi. Iskolánkban duális képzést folytatunk: az elméleti képzés mellett tanulóink szakmára jellemző körülmények között tölthetik gyakorlatukat. Iskolánk kiterjedt kapcsolatrendszere lehetővé teszi, hogy vállalkozásoknál is gyarapítsák gyakorlati ismereteiket, s az eddig szerzett munkahelyi tapasztalataikat a szakmájukra jellemzőkkel bővítsék. A fentieken túl képzésünk hangsúlyos elemének tekintjük a munkaerőpiacon fontos kompetenciákat fejlesztő önálló programjainkat, amelyeket külföldi szakmai gyakorlatok keretében valósítunk meg.

SZAKGIMNÁZIUM

Szakgimnáziumi képzéseink - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - valamint szakmai végzettséget biztosítanak. A szakgimnáziumban biztosítjuk két idegen nyelv elsajátításának lehetőségét.
Az érettségi vizsga megszerzése után tanulóink az alábbi lehetőségek között választhatnak:

  • A megszerzett szakmai érettségi végzettséggel munkába áll.
  • Felsőoktatási intézményben továbbtanul. (A szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent, hogy a kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak, vagyis emelt szintű érettségi vizsgának minősül.)
  • Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak megfelelő OKJ-s végzettséget szerez. A felsőoktatásban továbbtanulni az ötödik év elvégzése után is lehet, a megszerzett szakmai ismeretek a felsőoktatásban beszámításra kerülnek.

GIMNÁZIUM

A négy évfolyamos gimnáziumban emelt szintű képzést biztosítunk természettudományokból, humán tantárgyakból, idegen nyelvekből.

A 9 - 12. évfolyamon két idegen nyelv tanulása kötelező, amelyek közül egyiknek már korábban tanult nyelvnek kell lennie (haladó nyelvi csoport).

A 11. és 12. évfolyamon az emelt szintű érettségire, illetve a továbbtanulásnak megfelelően szerveződnek a fakultációs csoportok. Célunk, hogy a tantárgyból jó tanulmányi eredményt elért tanulóink tehetséggondozását a felsőbb évfolyamokon is biztosítsuk, őket az emelt szintű érettségire felkészítsük.

A következő tantárgyakból biztosítjuk - megfelelő számú jelentkező esetén, a fakultációs órákon - az emelt szintű érettségire való felkészítést, a tehetséggondozást:

  • magyar nyelv is irodalom,
  • történelem,
  • idegen nyelv,
  • matematika,
  • fizika, biológia, földrajz,
  • informatika,
  • rajz.

SZAKKÖZÉPISKOLA

Iskolánkban a tanulók 3 éves képzésben is folytathatják tanulmányaikat, ahol az OKJ szerinti szakképesítést szerezhetnek. A szakképesítés megszerzése után két év alatt érettségit tehetnek, ahol szakmai bizonyítványuk egy érettségi tantárgyként beszámításra kerül.

A SIKERES SZAKMAI VIZSGA UTÁN

A sikeres szakmai vizsga után a szakmai végzettséget szerzett tanulók intézményünkben 2 év alatt érettségit szerezhetnek.

FELNŐTTOKTATÁS

A nappali munkarendben hirdetett szakképesítéseinket esti képzésben is kínáljuk. A képzési idő 2 év, a tanítás rendje szakképesítéstől függően heti 2 - 3 munkanap. A képzések megfelelő számú jelentkezések esetében indulnak.

Részletes képzési kínálatunkat tartalmazó szórólap elérhető ide kattintva.

Képzéseinkről részletes tájékoztatás kérhetnek az érdeklődők

SZAKGIMNÁZIUM ESETÉBEN: GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ESETÉBEN:

7150 Bonyhád,
Széchenyi tér 18.

7150 Bonyhád,
Jókai utca 3.

74 / 451 – 424 74 / 451 - 918

elérhetőségek alatt.