Perczel Mór Szakképző Iskola

Küldetéstudatunk – jövőképünk

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert

Iskolánk számára az egyik legfontosabb a kölcsönös bizalmon épülő szülő-tanár-diák együttműködés, az őszinte, szeretetteljes kapcsolat, amely nem zárja ki a következetességet, a továbbtanuláshoz és tanuláshoz nélkülözhetetlen fegyelmezettség igényét sem. Az így megszerzett tudás birtokában gondolhat az ember önmaga megvalósítására és megőrizheti a későbbi szakmai megújuláshoz szükséges nyitottságot.

Célunk neveltjeink értékeinek felfedezése. A jó képességűeknek a kibontakozás lehetőséget, a közepesen haladóknak a fejlődés feltételeit, a szerényebb eredményűeknek a felzárkózás körülményeit igyekszünk biztosítani.

A jövőre nézve is feladatunknak tekintjük a változásokhoz való alkalmazkodást. Érzékenyen kívánunk reagálni szűkebb és tágabb környezetünk igényeire, elvárásaira, hogy minél magasabb szintű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket képezzünk és ennek a folyamatnak részeként vigyük tovább a „Perczel szellemiséget”.

Fejlesztési terveink szerint 2021-re intézményi feltételrendszerünket olyan szintre kívánjuk felfejleszteni, amely nemcsak térségi, hanem régiós szinten összehasonlítva is kiemelkedően magas színvonalon biztosítja jól felszerelt elméleti tantermekben és korszerű gyakorlati oktatás keretében a térség szakember-utánpótlását. Reményeink szerint tanulóink iskolánk keretein belül megismerhetik és elsajátíthatják azokat a korszerű technológiai eljárásokat, amelyekkel akár a hazai akár a külföldi munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelnek.

Működésünk a környezet- és egészségtudatosság jegyében zajlik, mely szemléletet erősíteni kívánjuk dolgozóink, tanulóink, partnereink körében is.