Perczel Mór Szakképző Iskola

Felvételi eljárás

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ESETÉBEN

Intézményünkben felvételi vizsga nincs. A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. Az általános iskola magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak eredményeit vesszük figyelembe.

Egyes képzések esetén a képzésben való részvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.

EGYÉB JELENTKEZÉSEK ESETÉBEN

Minden tárgyév március hónapjától jelentkezhetnek iskolánkban az érdeklődők a szakmai végzettség, ill. érettségi megszerzését szolgáló képzéseinkre (nappali, esti munkarendben) intézményi jelentkezési lap kitöltésével (keresztféléves képzés esetén január – február hónap).

A felvétel feltétele a bemeneti követelményeknek való megfelelés (képzéstől függően általános iskolai bizonyítvány, szakmai bizonyítvány, ill. érettségi bizonyítvány), ill. egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.

A képzések megfelelő számú jelentkezés esetén indulnak. A jelentkezési lap a felvételi időszakban a honlapunkon, ill. az iskolatitkárságukon elérhető.

A felvétel a jelentkezések sorrendje alapján történik, felvételre a fenntartó által engedélyezett létszámkeret mértékéig kerülhet sor:

  • szakképző évfolyam esetében 16-20 fő,
  • érettségi megszerzését szolgáló képzés esetében 26-34 fő.

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE A 2016/2017. TANÉVBEN

2016. 10. 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2017. 02. 15.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig az Oktatási Hivatalnak.

2017. 03. 10.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2017. 03. 16–17.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2017. 03. 23.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2017. 04. 07.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

2017. 04. 19.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2017. 04. 26.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2017. 05. 08–19.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2017. 05. 08–08. 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2017. 05. 19.

A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2017. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2017. 06. 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolába a kiküldött felvételi határozatban szereplő dátum szerint ütemezve.